SKH Chi Fu Chi Nam Primary School

傳媒報道

聖公會置富始南小學中華文化日:着華服體驗傳統文化 喜迎農曆新年(影片)
Feb 14, 2024

 

 

(影片來源:大公報)