SKH Chi Fu Chi Nam Primary School

學校訊息

「愛在置富始南.聖誕卡填色比賽」小學組得獎名單及作品
Dec 09, 2021
「愛在置富始南.聖誕卡填色比賽」小學組得獎名單及作品
「愛在置富始南.聖誕卡填色比賽」幼稚園組得獎名單及作品
Dec 04, 2021
「愛在置富始南.聖誕卡填色比賽」幼稚園組得獎名單及作品
聖誕「智」激機械人大賽2021參賽表格
Nov 23, 2021
聖誕「智」激機械人大賽2021參賽表格
2022-23年度小一學位分配自行分配學位取錄名單
Nov 22, 2021
2022-23年度小一學位分配自行分配學位取錄名單
2022-23年度小一自行分配學位註冊須知
Nov 18, 2021
2022-2023年度小一自行分配學位註冊須知
2021-2022中學中一入學資訊日資料
Nov 12, 2021
2021-2022中學中一學資訊日資料
< 1.. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21..29